098/161 9380 [email protected]
Proglašeni najsportaši Grada Čakovca za 2023. godinu

Proglašeni najsportaši Grada Čakovca za 2023. godinu

   U srijedu navečer, u dvorani Centra za kulturu Čakovec održan je tradicionalni Izbor najboljih sportaša i ekipa Čakovca za proteklu godinu. Dvorana je bila ispunjena sportašicama i sportašima, njihovim roditeljima i prijateljima te svim ljubiteljima sporta i...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ČAKOVCA ZA 2024. GODINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za financiranje iz  Zajednice sportskih udruga Čakovca sukladno s; Pravilnikom o kriterijima za...
ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024.

Poziv – redovna Skupština ZSUČK – 2023.

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam redovnu sjednicu Skupštinu Zajednice, za 27. prosinca  (SRIJEDA) 2023. godine s početkom u 18,00 sati. Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2. Za sjednicu...