098/161 9380 [email protected]

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam

redovnu sjednicu Skupštinu Zajednice, za

27. prosinca  (SRIJEDA) 2023. godine

s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

a.) verifikacijske komisije

b.) zapisničara

c.) ovjerovitelja zapisnika

2. Donošenje Odluke o primanju u članstvo u Zajednici (Društvo sportske rekreacije FTRUC!, Nogometni klub Omladinac Mačkovec)

3. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu

4. Odluka o učlanjenju u Zajednicu športskih udruga i saveza Međimurske županije

5.  Ostala pitanja i prijedlozi

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Anđelko Crnčec

Materijali za Skupštinu:

DNEVNI RED

PUNOMOĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

PLAN RADA ZA 2024.

ODLUKA O PRIMANJU NOGOMETNOG KLUBA MAČKOVEC U ČLANSTVO

ODLUKA O PRIMANJU SPORTSKOG DRUŠTVA FTRUC U ČLANSTVO

ODLUKA O UČLANJENJU U ZŠUISMŽ