098/161 9380 [email protected]

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam

redovnu sjednicu Skupštinu Zajednice, za

18. prosinca (srijeda) 2019. godine

s početkom u 18,30 sati.

Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

  a.) verifikacijske komisije

  b.) zapisničara

  c.) ovjerovitelja zapisnika

 2. Donošenje Odluke o primanju u članstvo u Zajednici (Skvoš klub Međimurje, ŠSD Prva)

 3. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2018. godinu

  a.) Izvješće o radu Zajednice u 2018. godini

  b.) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2018. godinu

  c.) Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu

 4. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana Zajednice za 2020. godinu

 5. Ostala pitanja

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Boja Ružić, oec.

MATERIJALI:

dnevni red skupstina

odluka primanje u clanstvo ŠSD Prva

odluka primanje u clanstvo Skvoš klub Međimurje

Završni obračun 2018.

FinancijskoIzvjesceZajednicaSportskihUdrugaCakovec2018 (1)

izvještaj o radu 2018

plan rada za 2020