098/161 9380 [email protected]

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam redovnu sjednicu Skupštinu Zajednice, za 28. lipnja (srijeda) 2023. godine s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

a.) verifikacijske komisije

b.) zapisničara

c.) ovjerovitelja zapisnika

2. Donošenje Odluke o brisanju iz članstava (Konjički klub Zrinski, Streljački klub Omladinac Mačkovec, Šahovsko društvo Međimurje, Udruga sportske rekreacije EXTREMA, Klub navijačica Livi, Karate klub Mabuni, Ženski nogometni klub Katarina Zrinski )

3. Donošenje Odluke o primanju u članstvo u Zajednici (Udruga sportske rekreacije Sport za sve Žiškovec)

4. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2022. godinu

a) Izvješće o radu Zajednice u 2022. godini

b) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2022. godinu

c) Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu

5. Donošenje novog Statuta Zajednice

6. Ostala pitanja

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Anđelko Crnčec

Materijali za Skupštinu:

DNEVNI RED

PUNOMOĆ

ODLUKA O PRIMANJU UDRUGE SPORTSKE REKREACIJE SPORT ZA SVE ŽIŠKOVEC

ODLUKA O BRISANJU UDRUGA IZ ČLANSTVA

IZVJEŠTAJ O RADU

STATUT 2023

FINANCIJE 2022