098/161 9380 [email protected]

Broj: 81/2018

Čakovec, 14. prosinca 2018. godine

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam

redovnu sjednicu Skupštinu Zajednice, za 21. prosinca (petak) 2018. godine s početkom u 17 sati.

Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

  a.) radnog predsjedništva

  b.) verifikacijske komisije

  c.) zapisničara

  d.) ovjerovitelja zapisnika

 2. Donošenje Odluke o primanju u članstvo u Zajednici

 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava

 4. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana Zajednice za 2019. godinu

 5. Ostala pitanja

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Boja Ružić, oec.

odluka primanje u clanstvo zbor sudaca medjimurske zupanije

odluka primanje u clanstvo omladinac novo selo rok

odluka primanje u clanstvo kristanovec 1978

izmjena i dopuna pravilnika o kriterijima raspodjele sredstava

plan rada za 2019

punomoc