098/161 9380 [email protected]

temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca sazivam redovnu sjednicu Skupštinu Zajednice, za 14. lipnja (utorak) 2022. godine s početkom u 19 sati.

Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Marija Ružić Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

a.) verifikacijska komisija

b.) zapisničara

c.) ovjerovitelja zapisnika

2. Donošenje odluke o primanju u Zajednicu

3. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2021. godinu

a.) Izvješće o radu Zajednice u 2021. godini

b.) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2021. godinu

c.) Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu

4. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća

5. Ostala pitanja

6. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, dopredsjedniku, članovima Izvršnog i Nadzornog odbora

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Bojan Ružić, oec.

Dnevni red

Financijsko izvješće – 2021

Bilanca – 2021

Izvještaj o rashodima i prihodima 2021

Izvještaj o radu 2021

Odluka o primanju – HPD Međimurje

Odluka o primanju – Speleološka udruga Međimurje