098/161 9380 [email protected]

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam

izbornu sjednicu Skupštinu Zajednice, za 17. svibnja (četvrtak) 2018. godine s početkom u 19 sati.

Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

a.) radno predsjedništvo

b.) verifikacijska komisija

c.) zapisničara

d.) ovjerovitelja zapisnika

  1. Donošenje odluke o primanju i prestanku članstva u Zajednici
  2. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2017. godinu

a.) Izvješće o radu Zajednice u 2017. godini

b.) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2017. godinu

c.) Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu

  1. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
  2. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, dopredsjedniku, članovima Izvršnog i Nadzornog odbora
  3. Izbor kandidacijske i izborne komisije
  4. Biranje predsjednika, članova Izvršnog odbora, dopredsjednika i članova Nadzornog odbora Zajednice
  5. Razmatranje i donošenje Plana rada Zajednice za 2018. godinu
  6. Ostala pitanja

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Boja Ružić, oec.

izvještaj o radu 2017

dnevni red skupstina

odluka brisanje iz clanstva NK Auto Mikulaj

odluka brisanje iz clanstva NK Cakovec

odluka brisanje iz clanstva NK Kristanovec

odluka brisanje iz clanstva OK Čakovec

odluka primanje u clanstvo Boksacki klub Cakovec

odluka primanje u clanstvo Extrema

odluka primanje u clanstvo NK Mladost Ivanovec

odluka primanje u clanstvo planinarski klub Extrem

odluka primanje u clanstvo radio klub Medjimurje

odluka primanje u clanstvo sahovski klub cakovec

plan rada za 2018

punomoc

odluka brisanje iz clanstva Paintball kluba Interap

odluka brisanje iz clanstva Rukometnog kluba San sport

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017 GS

odluka brisanje iz clanstva Školski sportski klub Lavići

odluka brisanje iz clanstva Školski sportski klub Orlići