098/161 9380 [email protected]

Na temelju članka 26. stavka 4. i 5. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca, predsjednik Zajednice donio je 10. ožuka 2022.

O D L U K U

o pokretanje postupka za izbor predstavnika u Skupštini Zajednice sportskih udruga Čakovca za razdoblje 2022.-2026.

1. Sazivu Skupštine Zajednice sportskih udruga Čakovca za mandatno razdoblje 2018. – 2022. mandat ističe 17. svibnja 2022. Sukladno odredbama Statuta predsjednik je dužan najmanje dva mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja donijeti Odluku o pokretanju postupka za izbor predstavnika u Skupštini za sljedeće mandatno razdoblje.
2. Članice do 30. travnja 2022. trebaju Zajednici dostaviti odluku o izboru predstavnika u Skupštini za mandatno razdoblje 2022.-2026.
3. Skupštinu čini po jedan predstavnik članice, a za svaku sjednicu Skupštine predstavnik ili ovlašteni zamjenik je dužan imati punomoć od članice koju zastupa.
4. Odluka se primjenjuje i stupa na snagu s danom donošenja.

U Čakovcu, 10. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK:

Bojan Ružić