098/161 9380 [email protected]

Temeljem članka 27. Statuta Zajednice sportskih udruga Čakovca, sazivam redovnu sjednicu Skupštinu Zajednice, za 27. prosinca (utorak) 2022. godine s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će biti održana u prostoriji Gradskih bazena Čakovec, Športska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

a.) verifikacijske komisije

b.) zapisničara

c.) ovjerovitelja zapisnika

2. Donošenje Odluke o primanju u članstvo u Zajednici (Nogometna akademija Međimurje)

3. Donošenje Odluke o brisanju iz članstava (Triatlon klub Međimurje)

4. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana Zajednice za 2022. godinu

5. Ostala pitanja
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Anđelko Crnčec

Materijali za Skupštinu:

DNEVNI RED

PUNOMOĆ

ODLUKA O PRIMANJU NOGOMETNE AKADEMIJE MEĐIMURJE U ČLANSTVO

ODLUKA O BRISANJU TRIATLON KLUBA MEĐIMURJE IZ ČLANSTVA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PLAN RADA ZA 2023.